Concurs giveaway

Concurs Nou – Giveaway Instagram

REGULAMENT OFICIAL – CONCURS GIVEAWAY #astronomy

 

Sectiunea 1: Organizatorul concursului giveaway – @alina76_curiozitatistiinta

Concursul giveaway “#astronomy” este organizat de site-ul Curiozitati Stiinta cu sediul in Bucuresti, denumita in continuare “Organizator”.

Concursul se va desfasura conform prezentului Regulament ale carui prevederi sunt obligatorii pentru toti participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala.

Sectiunea 2: Locul si data desfasurarii concursului

Concursul giveaway “#astronomy” se va desfasura in perioada 25.04.2023-04.05.2023, pe pagina de Instagram @alina76_curiozitatistiinta.

Sectiunea 3: Drepturi si conditiile de participare

La acest concurs pot participa toate persoanele fizice, indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, rezidente in Romania, care respecta conditiile prezentului regulament si care urmeaza indicatiile prezente in acest regulament pentru a-si valida participarea. Nu pot participa organizatorii concursului sau rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrala, liber consimtita si in afara oricarei constrangeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare apartine exclusiv participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat in cazul in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale.

Sectiunea 4: Protectia datelor personale

Tuturor participantilor le sunt garantate drepturile in conformitate cu Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. Organizatorul va utiliza datele persoanale furnizate de catre participanti la inscrierea in concurs in scopul anuntarii si identificarii castigatorului. Participantul are optiunea de stergere din baza de date in timpul si ulterior concursului.

Sectiunea 5: Mecanismul concursului

Participantii vor afla de concurs pe pagina de Instagram @alina76_curiozitatistiinta. Participantii se pot inscrie in concurs pe toata perioada desfasurarii concursului 25.04.2023-04.05.2023.

Sectiunea 6: Premiile concursului:

Produse:

  • 1 cana cu logo Curiozitati Stiinta
  • 1 calendar pe anul 2023 personalizat Curiozitati Stiinta
  • Astronomie pentru incepatori, Werner E. Celnik, Hermann-Michael Hahn, Editura Casa, 2021
  • Cartea de astronomie a copiilor, Sheryl Racine, Kathi Wagner, Editura Paralela 45, 2018

Sectiunea 7: Desemnarea castigatorului

     * se va efectua extragerea si castigatorul va fi desemnat cu ajutorul site-ului www.random.org sau www.commentpicker.com in data de 05.05.2023, si va fi anuntat pe pagina de Instagram @alina76_curiozitatistiinta, doar daca sunt minim 10 participanti inscrisi in concurs.

Toti participantii la concurs trebuie sa indeplineasca toate conditiile Regulamentului.

FIECARE PARTICIPANT ARE DREPTUL LA UN SINGUR PREMIU in cadrul unui concurs, primul la care a fost extras.

Sectiunea 8: Notificarea si predarea premiilor

Castigatorul concursului va fi anuntat pe pagina de Instagram @alina76_curiozitatistiinta si va fi instiintat print-un mesaj privat. Acesta are obligatia sa contacteze Organizatorul in termen de 7 zile, pentru transmiterea datelor si stabilirea detaliilor in vederea inmanarii premiului. In locul castigatorului care nu contacteaza Organizatorul in termenul precizat, se va extrage un alt castigator prin aceeasi metoda specificata mai sus. Organizatorul nu este responsabil pentru intarzierea anuntarii castigatorului din motive sau situatii neprevazute care nu tin de el. Castigatorul va intra in posesia premiului dupa cel mult 14 zile de la anuntarea acestuia, astfel: castigatorul va primi premiul prin curier, taxele fiind suportate de catre Organizator.

Premiul va fi expediat prin curier numai la adrese de pe teritoriul Romaniei.

Sectiunea 9: Drepturi de autor

Participantul este unic responsabil asupra oricaror consecinte directe sau indirecte ce pot aparea ca urmare a postarii unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor.

Sectiunea 10: Incetarea concursului

Prezentul Concurs va inceta de drept dupa anuntarea incetarii acestuia pe Instagram sau din data de 05.05.2023 ora 00:00. Organizatorul isi rezerva dreptul de a pune capat Concursului anterior sau ulterior datei respective, exclusiv in cazul in care, din motive obiective sau independente de vointa si controlul Organizatorului, continuarea Concursului nu ar mai fi posibila.

Sectiunea 11: Regulamentul concursului

Regulamentul Concursului este disponibil aici, si poate fi accesat din pagina de concurs.

Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa se conformeze acestui Regulament.

Sectiunea 12: Litigii

In cazul unor litigii aparute intre Organizator si participantii la concurs, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor romane competente.

Sectiunea 13: Alte prevederi

Participarea la acest concurs implica obligativitatea participantilor de a respecta prevederile prezentului Regulament si legislatiei aplicabile. Prin comunicarea datelor personale in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii si castigatorii isi exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului. Acestea sunt, numele si prenumele, numele de utilizator Instagram, numarul de telefon si adresa postala.

Urmariti acest site – curiozitati stiinta – pentru a afla lucruri noi si interesante despre universul in care traim!